Anteny.net

Anteny.netPomiary wykonywane przez IAPT

Pomiar kabla z certyfikatem
Wykonujemy pomiary tłumienia kabli RF. Klient uzyskuje raport z pomiarów, w którym jest załączony wykres tłumienia kabla w funkcji częstotliwości. Dzięki czemu, klient posiada informacje o dokładnym tłumieniu kabla, wraz z konektorami i uzyskuje lepszą wiedze przy doborze pozostałych urządzeń do budowy punktu dostępowego.

Test Anteny VSWR
Wykonujemy pomiary parametrów obwodowych anten (współczynnik fali stojącej VSWR). Klient dzięki takiemu badaniu uzyska informacje, na którym kanale najkorzystniej skonfigurować połączenie, redukując tym samym moc odbitą od anteny i powracająca do nadajnika. Dzięki temu eliminuje możliwość uszkodzenia urządzenia nadawczego przez fale odbitą, która jest skutkiem zbyt wysokiego współczynnika VSWR.Do badań dołączamy specjalne sprawozdanie z badania wraz z wykresem i zdjęciami z przeprowadzonego badania.

Zobacz również: